Konferencja Naukowa Tekst Internetu – internet tekstu

Dodane przez jbereszczynska - wt., 02/04/2020 - 09:42
Data wydarzenia:
-
Miejsce wydarzenia:
Wydział Filologiczny UG ul. Wita Stwosza 51, 80-952 Gdańsk
Organizator wydarzenia:
Koło Naukowe Teoretyków Literatury UG
Kategoria wydarzenia

Szanowni Państwo,
z ogromną przyjemnością zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w studencko-doktoranckiej konferencji naukowej pod tytułem: Tekst internetu – internet tekstu. Nowe media w perspektywie teoretycznoliterackiej, organizowanej przez Koło Teoretyków Literatury Uniwersytetu Gdańskiego, która odbędzie się 03‒04 kwietnia 2020 roku na Uniwersytecie Gdańskim.
Celem konferencji jest pogłębiona refleksja nad konsekwencjami, jakie niesie ze sobą praktyczne zastosowanie metodologii teoretycznoliterackich i literaturoznawczych w badaniach nad szeroko pojętymi nowymi mediami.
Krąg tematyczny konferencji wyznaczają zagadnienia związane z:
– oddziaływaniem literatury na nowe media i nowych mediów na literaturę;
– remediacjami tekstu literackiego;
‒ pozycją nadawcy i odbiorcy w świecie internetowych tekstów;
‒ formami autobiograficznej kreacji w internetowych przekazach;
‒ istnieniem podmiotów zwierzęcych w przestrzeni wirtualnej;
‒ kodami „nowych” aktów komunikacyjnych (emotikony, GIF-y itp.);
‒ dyskursem social mediów;
– formami narracji w nowych mediach;
‒ nowymi formami gatunkowymi w świecie internetowym;
oraz innymi zaproponowanymi przez Państwa tematami.

Do udziału w konferencji zapraszamy literaturoznawców, językoznawców, teoretyków literatury, medioznawców, kulturoznawców, a także badaczy innych dyscyplin,zainteresowanych tematem. Liczymy na różnorodność rozpoznań, spostrzeżeń i analiz oraz interdyscyplinarne dyskusje w panelach. Po konferencji planujemy wydanie recenzowanej monografii wieloautorskiej w formie publikacji internetowej.
Termin nadsyłania abstraktów upływa 15 lutego 2020 roku. Opłata konferencyjna wynosi 200 złotych w przypadku studentów i doktorantów oraz 400 złotych w przypadku pracowników naukowych (pokrywa ona koszt obiadu w dniu wygłaszania referatu oraz koszty publikacji pokonferencyjnej).

Zgłoszenia należy wysyłać na adres: koloteoretykow.ug@gmail.com. Oprócz danych osobowych, prosimy o podanie afiliacji, tytułu referatu i dołączenie abstraktu (250–400 słów).

Niestety, nie jesteśmy w stanie zapewnić Państwu noclegu, jednak służymy pomocą w znalezieniu zakwaterowania w dogodnej lokalizacji.