Cykl wspólnych seminariów Uczelni Fahrenheita

Dodane przez ewitkowska - wt., 04/05/2022 - 09:43
Data wydarzenia:
-
Miejsce wydarzenia:
Tryb hybrydowy
Organizator wydarzenia:
Uczelnie Fahrenheita
FARU

Zapraszamy wszystkich chętnych na cykl wspólnych seminariów Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej, Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydziału Farmaceutycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego realizowanego w ramach Uczelni Fahrenheita. 

Wydarzenie odbywa się w trybie hybrydowym – osoby spoza uczelni będą mogły dołączyć do spotkania za pomocą Platformy MS Teams – link do wykładu zostanie zamieszczony na str. wydziałowej każdej uczelni (w przypadku Uniwersytetu Gdańskiego można go będzie znaleźć m.in. na stronie Wydziału Chemii UG).

 

 

 

Plan wspólnych seminariów:

I. Seminarium na Wydziale Chemicznym PG

21.04.2022 godz. 13.15 w trybie hybrydowym - w audytorium 1.4 w budynku Chemii C Wydziału Chemicznego PG oraz on-line na platformie MS Teams.

„Dwa oblicza biomateriałów”

dr hab. inż. Justyna Kucińska-Lipka, prof. PG, pracownik Katedry Technologii Polimerów Wydziału Chemicznego PG.

Notka biograficzna prelegentki:

Dr hab. inż. Justyna Kucińska-Lipka, profesor uczelni, jest pracownikiem Katedry Technologii Polimerów, Wydziału Chemicznego PG. Stopień doktora nauk technicznych w zakresie technologii chemicznej został jej nadany uchwałą Rady Wydziału Chemicznego PG z dnia 12 grudnia 2007 r., a 12 września 2018 roku uchwałą tejże Rady został jej nadany stopień doktora habilitowanego w zakresie technologii chemicznej. W tym roku została również awansowana na stanowisko profesora Uczelni. Od początku swojej kariery naukowej zajmowała się syntezą, modyfikacją i charakterystyką poliuretanów mających zastosowanie w medycynie i technologiach addytywnych (druk 3D). Aktualnie prowadzone badania skupiają się na technologiach przyrostowych mających zastosowanie w wytwarzaniu zarówno hybrydowych systemów uwalniania substancji małocząsteczkowych jako składowych warstw opatrunkowych oraz systemów degradowalnych, mających zastosowanie m.in. w otolaryngologii. Sumarycznie kierowała 12 oraz wykonywała pracę w 8 różnych projektach naukowych jak i przy współpracy z przemysłem.

Dr hab. inż. Justyna Kucińska-Lipka do 2022 roku wypromowała 75 prac inżynierskich oraz 53 magisterskich, była recenzentem 57 prac inżynierskich i 46 magisterskich. Jest również promotorem 7 doktoratów (w tym 2 wdrożeniowych). Jest współautorem 98 artykułów naukowych, jej prace zostały cytowane 1157 razy a jej indeks Hirscha wynosi 15. Jest również współautorem 7 patentów polskich i międzynarodowych.

II. Seminarium na Wydziale Chemii UG

18.05.2022 godz. 12.30 w trybie hybrydowym - w audytorium D101 w budynku Wydziału Chemii UG oraz on-line na platformie MS Teams.

„Czy proteasom mógłby nas chronić przed chorobami konformacyjnymi?”

dr hab. Elżbieta Jankowska, prof. UG, pracownik Katedry Chemii Biomedycznej Wydziału Chemii UG.

Notka biograficzna prelegentki:

Dr hab. Elżbieta Jankowska, profesor Uczelni, jest pracownikiem Katedry Chemii Biomedycznej Wydziału Chemii UG. Stopień doktora nauk chemicznych został jej nadany uchwałą Rady Wydziału Chemii UG z dnia 20 kwietnia 2001 r., a 12 czerwca 2013 r. uchwałą tejże Rady został jej nadany stopień doktora habilitowanego w zakresie chemii. W 2015 roku została awansowana na stanowisko profesora Uczelni. Zainteresowania naukowe prelegentki obejmują przede wszystkim peptydy, polipeptydy i białka. Zajmuje się ona badaniem ich struktury, a w szczególności przemianami konformacyjnymi, które towarzyszą procesom oligomeryzacji i agregacji tych biocząsteczek. Od stażu, który odbyła w latach 2003-2004 w University of Texas Health Science Center w San Antonio w Teksasie, w centrum jej zainteresowania znajduje się proteasom, multiproteaza odpowiedzialna za degradację większości białek komórkowych, w tym także tych uszkodzonych, będących prekursorami toksycznych form oligomerycznych. Aktualnie prowadzone badania skupiają się na poszukiwaniu modulatorów zdolnych do przyspieszania degradacji oligomerów przez proteasom. Dr hab. Elżbieta Jankowska kierowała 4 projektami NCN oraz wykonywała pracę w 3 innych projektach naukowych. Jest współautorem 54 artykułów naukowych, jej prace zostały zacytowane 1021 razy, a indeks Hirscha wynosi 17.

III. Seminarium na Wydziale Farmaceutycznym GUMed

09.06.2022 o godzinie 13.15 w trybie hybrydowym - w budynku Wydziału Farmaceutycznego GUMed oraz on-line na platformie MS Teams.

„Pierwsze w Polsce oryginalne, terapeutyczne przeciwciało monoklonalne. Przyszłość którą tworzymy tu i teraz.”

 prof. dr hab. Tomasz Grabowski, pracownik Wydziału Farmaceutycznego GUMed

Notka biograficzna prelegenta:

Z wykształcenia lekarz medycyny weterynaryjnej, specjalista w zakresie bioanalityki, farmakologii i farmakokinetyki. W roku 2000 po zakończeniu studiów doktoranckich i krótkiej pracy na stanowisku Adiunkta w ośrodku akademickim, objął stanowisko Starszego Asystenta w Laboratorium Doświadczalnym Herbapol S.A. we Wrocławiu. W latach 2004-2011 pracował w firmie Ravimed Sp. z o. o. jako Kierownik Centrum Badań Farmakokinetycznych. W jednostce tej kierował realizacją projektów badań farmakokinetycznych od wczesnej fazy przedklinicznej do fazy badań klinicznych, w systemie dobrej praktyki laboratoryjnej. Od roku 2011 zatrudniony w Polpharma Biologics SA obecnie na stanowisku Szefa ds. Badań Przedklinicznych. W roku 2012 obronił pracę habilitacyjną na UWM w Olsztynie. W roku 2019 uzyskał tytuł profesora nauk weterynaryjnych. Od roku 2022 zatrudniony na Wydziale Farmaceutycznym GUMed. Członek kolegium redakcyjnego European Journal of Drug Metabolism and Pharmacokinetics oraz International Journal of Pharmacokinetics. Autor ponad 100 publikacji naukowych.