„Wielkie religie świata w języku i kulturze. Chrześcijaństwo. Judaizm: wspólne dziedzictwo” - III Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Dodane przez eromaniuk - czw., 07/21/2022 - 10:39
Data wydarzenia:
-
Miejsce wydarzenia:
Ms Teams
Organizator wydarzenia:
Zakład Języka Rosyjskiego i Przekładoznawstwa oraz Zakład Pragmatyki Komunikacji i Dydaktyki Języka Rosyjskiego w Instytucie Rusycystyki i Studiów Wschodnich na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego
logo

Zakład Języka Rosyjskiego i Przekładoznawstwa oraz Zakład Pragmatyki Komunikacji i Dydaktyki Języka Rosyjskiego w Instytucie Rusycystyki i Studiów Wschodnich na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego są organizatorami III Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Wielkie religie świata w języku i kulturze. Chrześcijaństwo. Judaizm: wspólne dziedzictwo”, która odbędzie się w formule zdalnej 17 i 18 listopada br.

Rozpoczęty w 2018 r. cykl konferencyjny ma za zadanie przedstawić wpływ wielkich religii świata – chrześcijaństwa, islamu i judaizmu na języki i kulturę poszczególnych narodów świata. Tegoroczne spotkanie naukowe zostanie poświęcone wspólnemu dziedzictwu dwóch wielkich monoteistycznych religii – chrześcijaństwa i judaizmu, które uobecnia się w języku i kulturze poszczególnych grup etnicznych, narodów na terenie Europy.

Jak podkreślał Profesor Kazimierz Ożóg w swoim artykule pt. „Ślady kultury żydowskiej w
języku polskim”:
„Zbyt wielkie to kultury: polska i żydowska, i za długo pozostawały w ścisłych kontaktach, aby jedna na drugą nie wywarły wpływu. Przez setki lat na tej ziemi, którą razem, w jednym i w drugim języku
nazywano Rzeczą Pospolitą, Ojczyzną, Polską mieszkały koło siebie dwie nacje – Żydzi i Polacy. [...].
Działanie kultury żydowskiej na język polski odbywało się na dwóch płaszczyznach, po pierwsze, jest to przemożny wpływ Biblii, owej Księgi Ksiąg, zwłaszcza Starego Testamentu, a po wtóre jest to działanie nazw z życia codziennego i kultury bycia Żydów, którzy przez stulecia byli sąsiadami Polaków. Ślady tego życia pozostały w języku polskim.”

Do udziału w konferencji zapraszani są filolodzy, etnografowie, teolodzy reprezentujący zarówno
krajowe, jak i zagraniczne ośrodki akademickie. Przedstawiają oni swoje badania w zakresie
interakcji chrześcijaństwa i judaizmu na płaszczyźnie językowo-kulturowej.

Językami roboczymi konferencji są: polski, rosyjski, ukraiński.