Kierunek innowacje

PPNT

Rozpoczęły się pomorskie podróże (zdalne) poznawcze po ośrodkach innowacyjności, nauki i przedsiębiorczości. - Łączymy naukę z biznesem – ofertę usługową Centrum Transferu Technologii UG przedstawia Katarzyna Gronowska, dyrektor CTT UG