nauka
Prof. dr hab. Piotr Stepnowski, Rektor Uniwersytetu Gdańskiego, odebrał nagrodę za wybitne osiągnięcia w zakresie chemii analitycznej za rok 2020. Nagroda została przyznana przez Komitet Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk podczas konferencji QUO VADIS Life Sciences w Opolu. Wyróżnione przez Kapitułę…
życie akademickie
8 października 2020 r. odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego, poświęcone sytuacji Uczelni po rezygnacji dra hab. Jerzego Gwizdały, prof. UG z funkcji Rektora. Przed formalnym otwarciem posiedzenia do Senatorów zwrócił się prof. dr hab. Zbigniew Grzonka, Rektor Senior Uniwersytetu Gdańskiego. Podziękował za nadanie mu tytułu doktora honoris causa UG w jubileuszowym roku Uczelni i zaapelował o…
życie akademickie
Na Uniwersytecie Gdańskim trwa procedura związana z wyborami Rektora Uczelni. Zapraszamy do śledzenia komunikatów. Komunikaty dotyczące wyborów Rektora Uniwersytetu Gdańskiego: 1. Rektor prof. Piotr Stepnowski nominował prorektorów, 25.11.2020 2. Prof. Piotr Stepnowski rektorem Uniwersytetu Gdańskiego, 23.11.2020 3. Na Uniwersytecie Gdańskim zakończyła się kampania wyborcza, 17.11.2020 4. Deklaracja prof. dra hab.…
współpraca
W dniu 9 grudnia 2019 r. miało miejsce uroczyste podpisanie umowy ramowej pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim i Gdyńskim Związkiem Pracodawców „NORD”. Umowę  ze stronu Uniwersytetu Gdańskiego sygnował podpisem JM Rektor, prof. dr. hab. Jerzy Piotr Gwizdała natomiast ze strony GZP „NORD” – Prezydent Jerzy Szulist. Przedstawicielami z ramienia Uniwersytetu Gdańskiego byli Dyrektor Centrum Analiz i Ekspertyz UG – dr Sebastian…
życie akademickie
Nowy rok akademicki 2019/2020 na Uniwersytecie Gdańskim rozpoczęło ponad 26 tysięcy studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz 1700 nauczycieli akademickich. Na pierwszy rok studiów uczelnia przyjęła niemal 10 tysięcy studentów. Jubileuszowa inauguracja roku akademickiego 2019/2020 na Uniwersytecie Gdańskim, z udziałem zaproszonych gości i społeczności akademickiej, odbyła się 30 września 2019 roku w…
życie akademickie
W poniedziałek 16 września przedstawiciele władz Uniwersytetu Gdańskiego odwiedzili nowo powstałe Przedszkole Uniwersyteckie, które znajduje się na terenie kampusu Oliwa. Przedszkole jest niepubliczną placówką oświaty, dedykowaną przede wszystkim dzieciom pracowników, doktorantów i studentów UG, ale również otwartą dla dzieci rodziców spoza uczelni. W pracy wychowawczej i dydaktycznej są stosowane elementy koncepcji…