współpraca
Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło program specjalny dla naukowców uciekających przed wojną. Spośród 213 zgłoszeń uchodźców z Ukrainy NCN wybrał 51 laureatów. Są to głównie badacze z Kijowa, Charkowa i Lwowa. Trójka z nich rezyduje obecnie w Uniwersytecie Gdańskim na Wydziale Biologii, Wydziale Historycznym oraz Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG i GUMed.  Program przygotowany przez Narodowe Centrum Nauki…
nauka
W konkursie Narodowego Centrum Nauki Sonata 16 w ramach grantu dr Michał Studziński z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG otrzymał ponad 1 milion zł. Dzięki temu przez trzy lata będzie realizował projekt pt. Symetrie i splątanie w obwodach kwantowych. Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs SONATA 16 na projekty badawcze, przeznaczone dla naukowców, którzy uzyskali stopień doktora w okresie od 2 do 7 lat przed…