nauka
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła wyniki Programu stypendialnego im. Bekkera. Wśród laureatów jest troje naukowców z Uniwersytetu Gdańskiego. W 2022 r. wyjadą oni na prestiżowy staż do zagranicznych ośrodków badawczych. Spośród 507 kandydatów zgłoszonych do IV edycji Programu stypendialnego Bekker NAWA wyłoniono 176 stypendystów. Ich…
nauka
Mgr Kinga Langowska. Mgr Kinga Langowska, doktorantka ze Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, została nominowana decyzją Rady Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, do stypendium w kategorii Fulbright Junior Research Award 2022-23. Jest doktorantką dr. hab. Anny Mazurkiewicz, prof. UG w…
życie akademickie
  Stypendia Reseaarch Fellowship i Senior Fellowship Wiedeńskiego Międzynarodowego Centrum Badawczego Nauk o Kulturze Uniwersytetu Sztuki i Designu w Linzu pozwalają na pogłębienie badań oraz nawiązanie kontaktu z austriackim środowiskiem naukowym. 4 lipca upływa termin nadsyłania zgłoszeń do stypendiów na pobyt badawczy dla naukowców z tytułem…