konferencje
Ponad sto referatów w ramach sesji tematycznych, wykład plenarny: „Nowa normalność” czy zmiana paradygmatu? Ekosystem mediów w procesie adaptacji do epoki Cyfry, dwie debaty, w tym jedna z okazji dziesięciolecia dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach z udziałem najwybitniejszych medioznawców z najważniejszych ośrodków z całej Polski, gala…