współpraca
Dr hab. Arkadiusz Modrzejewski, prof. UG. Dr hab. Arkadiusz Modrzejewski, prof. UG z Zakładu Myśli Politycznej i Historii Najnowszej Instytutu Politologii UG wziął udział w eksperckim okrągłym stole „Wojna przeciwko Ukrainie. Walka o przyszłość Europy i świata”. Wśród ekspertów znalazło się też kilkunastu politologów, socjologów i…