nauka
Stypendium ufundowane przez Kancelarię Państwową Bawarii na pobyt badawczy w Würzburgu otrzymał dr Karol Kłodziński z Wydziału Historycznego UG. Dr Karol Kłodziński brał udział w konkursie na stypendia Polskiej Misji Historycznej ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową. Stypendium zostanie przeznaczone na pobyt badawczy w 2021 roku w projekcie pt. Otto Hirschfeld (1843-1922) jako badacz administracji rzymskiej.…
ludzie UG
Prestiżowe stypendium Fundacji Kościuszkowskiej otrzymała mgr Iwona Flis ze Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych UG, przygotowująca pod kierunkiem dr hab. Anny Mazurkiewicz, prof. UG z Wydziału Historycznego UG rozprawę doktorską na temat Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce. Fundacja Kościuszkowska Polska (The Kosciuszko Foundation Poland)  działa od 2010 roku.  Wspiera intelektualną, naukową i…
nauka
, Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego, przyznawane za osiągnięcia naukowe oraz artystyczne, trafiły do trzynaściorga najzdolniejszych studentów Uniwersytetu Gdańskiego. Sześcioro z nich to członkowie Koła Badań Psychologicznych "Experior". 16 marca 2021 r. Zarząd Województwa Pomorskiego podjął uchwałę w sprawie przyznania stypendiów na rok…
życie akademickie
, Przez 10 lat, co roku, najlepszy student III roku geologii na wydziale Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego otrzymywał stypendium im. prof. Haliny Piekarek-Jankowskiej. W ten sposób, rodzina Pani Profesor upamiętniła jej naukową fascynację geologią.   Mija 10 lat od śmierci prof. dr hab. Haliny Piekarek-Jankowskiej. Absolwentka…
nauka
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) rozstrzygnęła drugi nabór wniosków o stypendia w Programie im. Wilhelminy Iwanowskiej. Jedną z laureatek konkursu jest mgr Kamila Butowska – doktorantka z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed. W konkursie wyłoniono 66 najlepszych doktorantów, którzy otrzymali stypendia na pokrycie kosztów pobytu za granicą. Mgr Kamila Butowska, doktorantka z…
nauka
Wśród stypendystów Programu NAWA im. Bekkera  znalazło się troje naukowców z Uniwersytetu Gdańskiego.    Dr hab. Tomasz Besta, Wydział Nauk Społecznych, projekt pt. „Normatywne i nienormatywne działania zbiorowe: tożsamość, emocje i wymiary kulturowe”, Flinders University, Australia   Dr Anna Klimaszewska, Wydział Prawa i Administracji, projekt pt. „Dla europejskiej historii prawa handlowego nie wykluczającej…
nauka
Dr Karol Szczodrowski z Instytutu Fizyki Doświadczalnej został laureatem tegorocznej edycji programu na pobyt badawczy "Stypendium Rządu Francuskiego" (Bourse Gouvernement Francais). W ramach stypendium przez miesiąc przebywał jako visiting professor w Chemical Institute of Clermont-Ferrand (ICCF) na Uniwersytecie Clermont Auvergne we Francji. Program stypendialny skierowany jest do badaczy pracujących w polskiej…