pożegnania
 13 września br. odeszła  Prof. dr hab. Dorota Czykier-Wierzba, emerytowana Profesor Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.   Prof. dr hab. Dorota Czykier-Wierzba prawie całe swoje zawodowe życie związała z Wydziałem Zarządzania UG, w szczególności z Katedrą Finansów. Dawała przykład pracowitości, sumienności i skrupulatności w realizacji badań naukowych oraz w kształceniu studentów. Imponowała skromnością i…
pożegnania
Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci    prof. dra hab. Krzysztofa Szałuckiego   Prof. dr hab. Krzysztof Szałucki był emerytowanym profesorem nauk ekonomicznych,  prodziekanem Wydziału Ekonomiki Transportu UG (1990 - 1993), prodziekanem Wydziału Ekonomicznego UG (1993 - 1996), dyrektorem Kolegium Ekonomicznego UG (1993 - 2004), kierownikiem Katedry Ekonomiki i Funkcjonowania Przedsiębiorstw…
pożegnania
Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci dra hab. Jacka Taraszkiewicza, prof. UG Dyrektora Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej w Uniwersytecie Gdańskim, Prorektora ds. Studenckich dwóch kadencji w latach 2002 – 2008.   Prof. Jacek Taraszkiewicz był wieloletnim pracownikiem Zakładu Historii Nauki, Oświaty i Wychowania w Instytucie Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych UG, przez wiele lat pełnił funkcję…
pożegnania
Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 12 czerwca 2022 r. w wieku 98 lat  zmarł Profesor Florian Stasik  wieloletni pracownik Instytutu Historii UG, profesor nauk humanistycznych, specjalizujący się w historii stosunków międzynarodowych. Niestrudzony badacz dziejów Polonii w Stanach Zjednoczonych. Ukończył studia w Wyższej Szkole Handlu Morskiego w Gdyni (1948-1952) i w Szkole Głównej Służby Zagranicznej w…