pożegnania
Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci dra hab. Jacka Taraszkiewicza, prof. UG Dyrektora Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej w Uniwersytecie Gdańskim, Prorektora ds. Studenckich dwóch kadencji w latach 2002 – 2008.   Prof. Jacek Taraszkiewicz był wieloletnim pracownikiem Zakładu Historii Nauki, Oświaty i Wychowania w Instytucie Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych UG, przez wiele lat pełnił funkcję…
pożegnania
Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 12 czerwca 2022 r. w wieku 98 lat  zmarł Profesor Florian Stasik  wieloletni pracownik Instytutu Historii UG, profesor nauk humanistycznych, specjalizujący się w historii stosunków międzynarodowych. Niestrudzony badacz dziejów Polonii w Stanach Zjednoczonych. Ukończył studia w Wyższej Szkole Handlu Morskiego w Gdyni (1948-1952) i w Szkole Głównej Służby Zagranicznej w…