pożegnania
Z żalem i smutkiem informujemy, że w nocy, z 16 na 17 marca 2022. r. odszedł dr hab. Tadeusz Dmochowski, prof. UG Dziekan Wydziału Nauk Społecznych UG Prof. Tadeusz Dmochowski był politologiem, absolwentem historii na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Gdańskiego (1988). Zawodowo związany z naszą Uczelnią od 1996 r. Współtwórca Instytutu Politologii Wydziału Nauk Społecznych UG. Przez wiele lat pracował jako zastępca…
pożegnania
Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 17 grudnia 2020 r. w wieku 84 lat  zmarł Profesor Bogusław Cygler  wybitny polski historyk, profesor nauk humanistycznych, specjalizujący się w historii Polski i powszechnej XIX wieku. Całe Jego życie zawodowe związane było z naszą uczelnią, początkowo z Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Gdańsku, a następie z Uniwersytetem Gdańskim. Prof. Bogusław Cygler pełnił szereg…
pożegnania
Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Profesora Wojciecha Rybowskiego, założyciela i wieloletniego Prezesa Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów, pracownika Instytutu Handlu Zagranicznego Wydziału Ekonomicznego (wówczas Wydziału Ekonomiki Transportu) Uniwersytetu Gdańskiego w latach 1974-1987. Pan dr hab.  Wojciech Rybowski był związany z Wydziałem Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego od 1966 roku…