życie akademickie
Osoby, które chcą skorzystać z pomocy prawnej Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej UG powinny skontaktować się z nią telefonicznie (w terminie dyżurów), listownie bądź mailowo. , Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna (SUPP), działająca przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, to organizacja non-profit,…