Kobiety w nauce

Kobiety w nauce

Równość płci w nauce rozumiemy jako dążenie do równości kobiet i mężczyzn w zakresie kariery naukowej (ang. gender equality plan) oraz równości płci w kontekście podejmowanych badan naukowych (ang. gender in research context).
Dane z państw członkowskich Unii Europejskiej obrazują, że w grupie osób ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesora kobiety stanowią jedynie 15% badaczy. Podobnie w obszarze zarządzania nauką – w 2017 r. kobiety stanowiły tylko 27% osób zatrudnionych we władzach instytucji naukowych.
Jak wygląda sytuacja kobiet i mężczyzn w świecie nauki? Zapraszamy do lektury naszego raportu: Kobiety w nauce: Zarządzanie różnorodnością i równouprawnienie płci w społecznej odpowiedzialności Uniwersytetu Gdańskiego
 
  Okładka raportu Kobiety w nauce
 
Raport UG do pobrania - kobiety w nauce PL : [dokument PDF]
 
  Okładka raportu Women in science
 
 
Raport UG do pobrania - kobiety w nauce ENG : [dokument PDF]
 
Pokaż rejestr zmian

Submitted on wtorek, Kwiecień 6, 2021 - 00:16 by Łukasz Gugniewicz Changed on sobota, Październik 2, 2021 - 18:57 by