fbpx Komisje senackie i uczelniane na UG | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Komisje senackie i uczelniane na UG

Komisje senackie i uczelniane na Uniwersytecie Gdańskim w kadencji 2020-2024

 

KOMISJE SENACKIE:

KOMISJE UCZELNIANE:

KONWENT GODNOŚCI HONOROWYCH UG


KOMISJE SENACKIE
 
KOMISJA ORGANIZACJI I ROZWOJU
 1. prof. dr hab. Krzysztof Bielawski – Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką – Przewodniczący Komisji;
 2. dr hab. Aneta Oniszczuk-Jastrząbek – Prorektor ds. Informatyzacji i Promocji;
 3. dr Dorota Myślińska – Wydział Biologii;
 4. dr hab. Artur Giełdoń – Wydział Chemii;
 5. dr Magdalena Markiewicz – Wydział Ekonomiczny;
 6. dr hab. Joanna Jereczek-Lipińska, prof. UG – Wydział Filologiczny;
 7. dr Anna Sobecka – Wydział Historyczny;
 8. dr hab. Aleksander Kubicki, prof. UG – Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki;
 9. dr hab. Anna Kalinowska-Żeleźnik, prof. UG – Wydział Nauk Społecznych;
 10. dr Mirosława Mailnowska – Wydział Oceanografii i Geografii;
 11. dr hab. Marcin Wiszowaty, prof. UG – Wydział Prawa i Administracji;
 12. dr hab. Angelika Kędzierska-Szczepaniak, prof. UG – Wydział Zarządzania;
 13. dr hab. Anna Żaczek, prof. GUMed – Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed;
 14. mgr Grażyna Jaśkowiak – Dyrektor Biblioteki UG;
 15. mgr Emilia Krzywańska-Frankowska – Zastępca Dyrektora ds. Kształcenia i Rozwoju – Centrum Języków Obcych;
 16. mgr Marek Bobkiewicz – Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu.
 17. mgr Ewa Lubiszewska - Samorząd Doktorantów - Wydział Filologiczny,
 18. Aleksandra Dzendrowska - Samorząd Studentów - Wydział Oceanografii i Geografii,
 19. Jan Sobolewski - Samorząd Studentów -  Wydział Prawa i Administracji,
 20. Maria Danuta Wróblewska - Związek Nauczycielstwa Polskiego przy UG,
 21. prof. dr hab. Tadeusz Palmowski - NSZZ "Solidarność" przy UG.
 
KOMISJA DS. NAUKI
 1. dr hab. Dorota Pyć, prof. UG – Prorektor ds. Nauki i Umiędzynarodowienia – Przewodnicząca Komisji;
 2. dr hab. Joanna Izdebska, prof. UG – Prodziekan ds. Nauki Wydziału Biologii;
 3. dr hab. Zbigniew Kaczyński, prof. UG – Prodziekan ds. Nauki Wydziału Chemii;
 4. dr hab. Przemysław Borkowski, prof. UG – Prodziekan ds. Nauki Wydziału Ekonomicznego;
 5. prof. dr hab. Mirosław Przylipiak – Prodziekan ds. Nauki Wydziału Filologicznego;
 6. dr hab. Anna Mazurkiewicz, prof. UG – Prodziekan ds. Nauki Wydziału Historycznego;
 7. dr hab. Wiesław Laskowski, prof. UG – Prodziekan ds. Nauki Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki;
 8. dr hab. Joanna Różycka-Tran, prof. UG – Prodziekan ds. Nauki Wydziału Nauk Społecznych;
 9. dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, prof. UG – Prodziekan ds. Nauki i Umiędzynarodowienia Wydziału Prawa i Administracji;
 10. prof. dr hab. Wojciech Tylmann – Prodziekan ds. Nauki Wydziału Oceanografii i Geografii;
 11. dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG – Prodziekan ds. Nauki Wydziału Zarządzania;
 12. dr hab. Rafał Sądej, prof. GUMed – Prodziekan ds. Nauki Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed;
 13. dr hab. Marcin Wąs, prof. UG – Przewodniczący Rady Dyscypliny Archeologia;
 14. dr hab. Sławomir Kościelak, prof. UG – Przewodniczący Rady Dyscypliny Historia;
 15. dr hab. Natasza Szutta, prof. UG – Przewodnicząca Rady Dyscypliny Filozofia;
 16. dr hab. Izabela Kępka, prof. UG – Przewodnicząca Rady Dyscypliny Językoznawstwo;
 17. dr hab. Anna Marchewka, prof. UG – Przewodnicząca Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo;
 18. prof. dr hab. Andrzej Kowalski – Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki o kulturze i religii;
 19. dr hab. Błażej Szepietowski, prof. UG – Przewodniczący Rady Dyscypliny Matematyka;
 20. dr hab. Tomasz Dzido, prof. UG – Przewodniczący Rady Dyscypliny Informatyka;
 21. dr hab. Mariusz Grinholc, prof. UG – Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki biologiczne
 22. prof. dr hab. Iwona Sagan – Przewodnicząca Rady Dyscypliny Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna;
 23. dr hab. Jarosław Nocoń, prof. UG – Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki o polityce i administracji;
 24. dr hab. Radosław Kossakowski, prof. UG – Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki socjologiczne;
 25. dr hab. Justyna Siemionow, prof. UG – Przewodniczący Rady Dyscypliny Pedagogika;
 26. prof. dr hab. Mariola Bidzan – Przewodniczący Rady Dyscypliny Psychologia;
 27. mgr Roman Tabisz – Biblioteka UG.
 28. mgr Barbara Galikowska - Samorząd Doktorantów - Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed,
 29. Tomasz Swebocki - Samorząd Studentów -Wydział Chemii,
 30. Mateusz Kaszubski - Samorząd Studentów - Wydział Biologii,
 31. prof. dr hab. Zdzisław Kordel - Związek Nauczycielstwa Polskiego przy UG,
 32. dr Magdalena Błażek - NSZZ "Solidarność" przy UG.
 1. prof. dr hab. Mirosław Szreder – Dziekan Wydziału Zarządzania – Przewodniczący Komisji;
 2. mgr Olga Dziubek – Kwestor;
 3. prof. dr hab. Dariusz Szlachetko – Dziekan Wydziału Biologii;
 4. dr hab. Beata Grobelna, prof. UG – Dziekan Wydziału Chemii;
 5. dr hab. Monika Bąk, prof. UG – Dziekan Wydziału Ekonomicznego;
 6. dr hab. Urszula Patocka-Sigłowy, prof. UG – Dziekan Wydziału Filologicznego;
 7. dr hab. Arkadiusz Janicki, prof. UG – Dziekan Wydziału Historycznego;
 8. prof. dr hab. Piotr Bojarski – Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki;
 9. dr hab. Tadeusz Dmochowski, prof. UG – Dziekan Wydziału Nauk Społecznych;
 10. dr hab. Waldemar Surosz, prof. UG – Dziekan Wydziału Oceanografii i Geografii;
 11. dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji;
 12. dr hab. Ewelina Król, prof. UG – Dziekan Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed;
 13. mgr Grażyna Jaśkowiak – Dyrektor Biblioteki UG;
 14. mgr Alina Swebocka – Dyrektor Centrum Języków Obcych;
 15. dr Jan Patok – Dyrektor Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu.
 16. mgr Piotr Zieliński - Samorząd Doktorantów - Wydział Prawa i Administracji,
 17. Łukasz Bień - Samorząd Studentów - Wydział Nauk Społecznych,
 18. Kacper Wiśniewski - Samorząd Studentów - Wydział Zarządzania,
 19. dr Michał Juraszek - Związek Nauczycielstwa Polskiego przy UG,
 20. dr Jarosław Och - NSZZ "Solidarność" przy UG.
 1. dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG – Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia – Przewodniczący Komisji;
 2. dr hab. Krzysztof Banaś, prof. UG – Wydział Biologii;
 3. dr hab. Jolanta Kumirska, prof. UG – Wydział Chemii;
 4. dr Tomasz Gutowski – Wydział Ekonomiczny;
 5. dr Grzegorz Kotłowski – Wydział Filologiczny;
 6. dr hab. Tarzycjusz Buliński, prof. UG – Wydział Historyczny;
 7. dr Barbara Wolnik – Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki;
 8. dr hab. Anna Kalinowska-Żeleźnik, prof. UG – Wydział Nauk Społecznych;
 9. dr Ewa Szymczak – Wydział Oceanografii i Geografii;
 10. dr hab. Piotr Uziębło, prof. UG – Wydział Prawa i Administracji;
 11. dr hab. Krzysztof Najman, prof. UG – Wydział Zarządzania;
 12. dr hab. Mariusz Grinholc, prof. UG – Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed;
 13. mgr Ewa Nowaczyk-Potaż – Biblioteka UG;
 14. mgr Emilia Krzywańska-Frankowska – Centrum Języków Obcych;
 15. mgr Hanna Wesołowska-Szprada – Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu.
 16. mgr Jakub Sommer - Samorząd Doktorantów - Wydział Prawa i Administracji,
 17. Natalia Wysocka - Samorząd Studentów - Wydział Filologiczny,
 18. Mateusz Kaszubski - Samorząd Studentów - Wydział Biologii,
 19. Agata Myszka - Samorząd Studentów - Wydział Nauk Społecznych,
 20. Pawel Serafin - Samorząd Studentów - Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed,
 21. dr Sławomir Antkiewicz - Związek Nauczycielstwa Polskiego przy UG,
 22. dr Mariusz Brodnicki - NSZZ "Solidarność" przy UG.

KOMISJA DS. UMIĘDZYNARODOWIENIA

 1. dr hab. Dorota Pyć, prof. UG – Prorektor ds. Nauki i Umiędzynarodowienia – Przewodnicząca Komisji;
 2. dr Dorota Myślińska – Wydział Biologii;
 3. dr hab. Artur Giełdoń – Wydział Chemii;
 4. dr hab. Przemysław Borkowski, prof. UG – Wydział Ekonomiczny;
 5. dr hab. Joanna Jereczek-Lipińska, prof. UG – Wydział Filologiczny;
 6. dr Anna Sobecka – Wydział Historyczny;
 7. dr hab. Aleksander Kubicki, prof. UG – Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki;
 8. dr hab. Joanna Różycka-Tran, prof. UG – Wydział Nauk Społecznych;
 9. dr Mirosława Malinowska – Wydział Oceanografii i Geografii;
 10. dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, prof. UG – Wydział Prawa i Administracji;
 11. dr hab. Angelika Kędzierska-Szczepaniak, prof. UG – Wydział Zarządzania;
 12. dr Anna Ihnatowicz – Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed;
 13. mgr Wojciech Flisikowski – Biblioteka UG;
 14. mgr Iwona Musielska – Centrum Języków Obcych;
 15. mgr Tomasz Aftański – Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu.

 


KOMISJE UCZELNIANE
 
UCZELNIANA KOMISJA OCENIAJĄCA
 1. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała, prof. UG - Rektor - Przewodniczący,
 2. prof. dr hab. Dariusz Szlachetko  - Wydział Biologii,
 3. dr hab. Dagmara Strumińska-Parulska - Wydział Chemii,
 4. dr hab. Ryszard Rolbiecki, prof. UG - Wydział Ekonomiczny,
 5. dr hab. Katarzyna Kaczorowska-Bray - Wydział Filologiczny,
 6. prof. dr hab. Zbigniew Opacki - Wydział Historyczny,
 7. prof. dr hab. Tomasz Natkaniec - Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki,
 8. dr hab. Wioletta Radziwiłłowicz, prof. UG - Wydział Nauk Społecznych,
 9. prof. dr hab. Lucyna Falkowska - Wydział Oceanografii i Geografii,
 10. dr hab. Anna Sylwestrzak, prof. UG - Wydział Prawa i Administracji,
 11. dr hab. Paweł Miłobędzki, prof. UG - Wydział Zarządzania,
 12. prof. dr hab. Jarosław Marszałek - Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed,
 13. mgr Ewa Nowaczyk-Potaż - Biblioteka UG,
 14. dr Małgorzata Kudlik-Jędruch - Centrum Języków Obcych,
 15. mgr Wojciech Olszekiewicz - Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu.
ODWOŁAWCZA KOMISJA OCENIAJĄCA
 1. prof. dr hab. Piotr Stepnowski - Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą - Przewodniczący,
 2. prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn - Wydział Biologii,
 3. dr hab. Teresa Kamińska, prof. UG - Wydział Ekonomiczny,
 4. dr hab. Aleksander Kubicki, prof. UG - Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki,
 5. dr Anna Rytel-Warzocha - Wydział Prawa i Administracji.
KOMISJA DYSCYPLINARNA DO SPRAW NAUCZYCIELI AKADEMICKICH
 1. dr hab. dr hab. Sławomir Steinborn – Wydział Prawa i Administracji – Przewodniczący Komisji;
 2. prof. dr hab. Anna Herman-Antosiewicz – Wydział Biologii;
 3. prof. dr hab. Mariusz Makowski – Wydział Chemii;
 4. dr Elżbieta Adamowicz – Wydział Ekonomiczny;
 5. dr hab. Katarzyna Wojan, prof. UG – Wydział Filologiczny;
 6. dr hab. Magdalena Nowak, prof. UG – Wydział Historyczny;
 7. dr hab. Ryszard Drozdowski, prof. UG – Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki;
 8. dr hab. Jarosław Nocoń, prof. UG – Wydział Nauk Społecznych;
 9. dr hab. Małgorzata Balwicka-Szczyrba, prof. UG – Wydział Prawa i Administracji
 10. dr hab. Grzegorz Wierczyński, prof. UG – Wydział Prawa i Administracji
 11. dr hab. Arkadiusz Wowerka – Wydział Prawa i Administracji
 12. prof. dr hab. Jerzy Bolałek – Wydział Oceanografii i Geografii;
 13. dr hab. Halina Czubasiewicz, prof. UG – Wydział Zarządzania;
 14. prof. dr hab. Krzysztof Liberek – Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed;
 15. mgr Agnieszka Błaszkowska – Centrum Języków Obcych;
 16. mgr Iwona Dudzic – Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu.
 17. mgr Dominik Bień - Samorząd Doktorantów - Wydział Nauk Społecznych,
 18. Michał Mielnik - Samorząd Studentów - Wydział Ekonomiczny,
 19. Kacper Wiśniewski - Samorząd Studentów - Wydział Zarządzania.
Rzecznik Dyscyplinarny do spraw Nauczycieli Akademickich: dr hab. Mariusz Bogusz, prof. UG - Wydział Prawa i Administracji
 
Rzecznik Dyscyplinarny do spraw postępowania etycznego Nauczycieli Akademickich: prof. dr hab. Jerzy Zajadło - Wydział Prawa i Administracji
 
 
KOMISJA DYSCYPLINARNA DO SPRAW STUDENTÓW
 1. dr hab. Jacek Potulski, prof. UG – Wydział Prawa i Administracji – Przewodniczący Komisji;
 2. dr hab. Agnieszka Kowalkowska, prof. UG – Wydział Biologii;
 3. dr hab. Monika Paszkiewicz, prof. UG – Wydział Chemii;
 4. dr Tomasz Gutowski – Wydział Ekonomiczny;
 5. dr Grzegorz Kotłowski – Wydział Filologiczny;
 6. dr Anna Łysiak-Łątkowska – Wydział Historyczny;
 7. dr hab. Tomasz Człapiński, prof. UG – Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki;
 8. dr Tomasz Lenkiewicz – Wydział Nauk Społecznych;
 9.  dr Adam Bochentyn – Wydział Prawa i Administracji
 10.  dr Bartosz Kędzierski – Wydział Prawa i Administracji
 11.  dr Piotr Kitowski – Wydział Prawa i Administracji
 12. dr Grażyna Chaberek – Wydział Oceanografii i Geografii;
 13. dr hab. Ewa Majerowska, prof. UG – Wydział Zarządzania;
 14. dr Katarzyna Węgrzyn – Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed;
 15. mgr Marzanna Stanek-Kozłowska – Centrum Języków Obcych.
 16. Łukasz Bień - Samorząd Studentów - Wydział Nauk Społecznych,
 17. Sebastian Barczak - Samorząd Studentów - Wydział Nauk Społecznych,
 18. Agata Kuryś- Samorząd Studentów - Wydział Filologiczny,
 19. Sara Sikorska - Samorząd Studentów - Wydział Filologiczny,
 20. Bartosz Chojnacki - Samorząd Studentów - Wydział Biologii,
 21. Agata Myszka - Samorząd Studentów - Wydział Nauk Społecznych,
 22. Mikołaj Olesiński - Samorząd Studentów - Wydział Zarządzania,
 23. Konrad Wróblewski - Samorząd Studentów - Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki,
 24. Jakub Sobolewski - Samorząd Studentów - Wydział Prawa i Administracji,
 25. Tomasz Swebocki - Samorząd Studentów - Wydział Chemii,
 26. Zuzanna Polakiewicz - Samorząd Studentów - Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed,
 27. Kacper Wiśniewski - Samorząd Studentów - Wydział Zarządzania,
 28. Michał Mielnik - Samorząd Studentów - Wydział Ekonomiczny,
 29. Kamila Ullman - Samorząd Studentów - Wydział Ekonomiczny.

Rzecznik Dyscyplinarny do spraw Studentów i Doktorantów: dr Pawel Petasz - Wydzial Prawa i Administracji 
 
 
ODWOŁAWCZA KOMISJA DYSCYPLINARNA DO SPRAW STUDENTÓW
 1. dr hab. Krzysztof Woźniewski, prof. UG – Wydział Prawa i Administracji – Przewodniczący Komisji;
 2. dr hab. Wojciech Pokora, prof. UG – Wydział Biologii;
 3. dr hab. Grzegorz Romanowski – Wydział Chemii;
 4. dr hab. Wojciech Bizon, prof. UG – Wydział Ekonomiczny;
 5. dr Magdalena Grabowska – Wydział Filologiczny;
 6. dr hab. Marcin Wąs, prof. UG– Wydział Historyczny;
 7. dr Aleksandra Nowel – Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki;
 8. dr hab. Jacek Taraszkiewicz, prof. UG – Wydział Nauk Społecznych;
 9. dr hab. Anna Dobaczewska, prof. UG – Wydział Prawa i Administracji
 10. dr Łukasz Cora – Wydział Prawa i Administracji
 11. dr Szymon Obuchowski – Wydział Prawa i Administracji
 12. dr hab. Joanna Fac-Beneda, prof. UG – Wydział Oceanografii i Geografii;
 13. dr hab. Anna Wojewnik-Filipkowska, prof. UG – Wydział Zarządzania;
 14. dr hab. Małgorzata Waleron, prof. UG – Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed;
 15. mgr Agnieszka Błaszkowska – Centrum Języków Obcych.
 16. Marta Komar - Samorząd Studentów - Wydział Nauk Społecznych,
 17. Natalia Komar- Samorząd Studentów - Wydział Nauk Społecznych,
 18. Barbara Siewruk- Samorząd Studentów - Wydział Ekonomiczny,
 19. Natalia Wysocka - Samorząd Studentów - Wydział Nauk Społecznych,
 20. Mateusz Kaszubski - Samorząd Studentów - Wydział Biologii,
 21. Dorota Zielonka - Samorząd Studentów - Wydział Biologii,
 22. Kamila Szaryńska - Samorząd Studentów - Wydział Nauk Społecznych,
 23. Aleksandra Dzendrowska - Samorząd Studentów - Wydział Oceanografii i Geografii,
 24. Michał Tyczyński - Samorząd Studentów - Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki,
 25. Patryk Poborski - Samorząd Studentów - Wydział Nauk Społecznych,
 26. Zuzanna Jakubik - Samorząd Studentów - Wydział Prawa i Administracji,
 27. Paweł Serafin - Samorząd Studentów - Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed,
 28. Paulina Stolc- Samorząd Studentów - Wydział Prawa i Administracji,
 29. Kinga Waldecker - Samorząd Studentów - Wydział Ekonomiczny.
KOMISJA DYSCYPLINARNA DO SPRAW DOKTORANTÓW
 1. dr hab. Jacek Potulski, prof. UG – Wydział Prawa i Administracji – Przewodniczący Komisji;
 2. prof. dr hab. Joanna Skórko-Glonek – Wydział Biologii;
 3. dr hab. Adam Sieradzan, prof. UG – Wydział Chemii;
 4. dr hab. Anna Nikodemska-Wołowik, prof. UG – Wydział Ekonomiczny;
 5. dr hab. Ewa Wierzbowska, prof. UG – Wydział Filologiczny;
 6. dr hab. Andrzej Woziński, prof. UG – Wydział Historyczny;
 7. dr hab. Marek Krośnicki, prof. UG – Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki;
 8. dr hab. Wioletta Radziwiłłowicz, prof. UG – Wydział Nauk Społecznych;
 9. dr hab. Michał Gałędek, prof. UG – Wydział Prawa i Administracji;
 10. dr hab. Edvardas Juchnevicius, prof. UG – Wydział Prawa i Administracji;
 11. dr hab. Anna Rytel-Warzocha, prof. UG – Wydział Prawa i Administracji;
 12. dr hab. Mariusz Sapota, prof. UG – Wydział Oceanografii i Geografii;
 13. dr hab. Kamila Migdał-Najman, prof. UG – Wydział Zarządzania;
 14. dr hab. Rafał Dutkiewicz, prof. UG – Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed;
 15. mgr Irena Moszczyńska-Janicka – Centrum Języków Obcych.
 16. mgr Patryk Zalewski – Samorząd Doktorantów – Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed,
 17. mgr Michał Pierański – Samorząd Doktorantów – Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed,
 18. mgr Gabriela Brzuska – Samorząd Doktorantów – Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed,
 19. mgr Piotr Syczak – Samorząd Doktorantów – Wydział Historyczny,
 20. mgr Monika Kwiatkowska – Samorząd Doktorantów – Wydział Historyczny,
 21. mgr Natalia Lubińska – Samorząd Doktorantów – Wydział Historyczny,
 22. mgr Paweł Łapiński – Samorząd Doktorantów – Wydział Filologiczny,
 23. mgr Krystyna Weiher-Sitkiewicz – Samorząd Doktorantów – Wydział Filologiczny,
 24. mgr Paulina Mech – Samorząd Doktorantów – Wydział Chemii,
 25. mgr Kamila Butowska – Samorząd Doktorantów – Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed,
 26. mgr Małgorzata Bogunia – Samorząd Doktorantów – Wydział Chemii,
 27. mgr Oktawian Stachurski – Samorząd Doktorantów – Wydział Chemii,
 28. mgr Gabriel Janion – Samorząd Doktorantów – Wydział Filologiczny,
 29. mgr Marta Zimna– Samorząd Doktorantów – Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed.
Rzecznik Dyscyplinarny do spraw Studentów i Doktorantów: dr Paweł Petasz - Wydzial Prawa i Administracji 
 
ODWOŁAWCZA KOMISJA DYSCYPLINARNA DO SPRAW DOKTORANTÓW
 1. dr hab. Krzysztof Woźniewski, prof. UG – Wydział Prawa i Administracji – Przewodniczący;
 2. dr hab. Leszek Rolbiecki, prof. UG – Wydział Biologii;
 3. dr hab. Artur Sikorski, prof. UG – Wydział Chemii;
 4. dr hab. Leszek Czerwonka, prof. UG – Wydział Ekonomiczny;
 5. dr hab. Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk – Wydział Filologiczny;
 6. dr hab. Witold Świętosławski – Wydział Historyczny;
 7. dr Danuta Jaruszewska-Walczak – Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki;
 8. prof. dr hab. Jacek Tebinka – Wydział Nauk Społecznych;
 9. dr hab. Anna Dobaczewska, prof. UG – Wydział Prawa i Administracji;
 10. dr hab. Radosław Giętkowski, prof. UG – Wydział Prawa i Administracji;
 11. dr Krzysztof Kaszubowski – Wydział Prawa i Administracji;
 12. dr hab. Monika Normant-Saremba, prof. UG – Wydział Oceanografii i Geografii;
 13. prof. dr hab. Jerzy Gierusz – Wydział Zarządzania;
 14. dr hab. Jacek Piosik, prof. UG – Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed;
 15. mgr Iwona Mężeńska – Centrum Języków Obcych.
 16. mgr Grzegorz Fortuna – Samorząd Doktorantów – Wydział Filologiczny,
 17. mgr Justyna Stiepanow – Samorząd Doktorantów – Wydział Filologiczny,
 18. mgr Ewa Lubiszewska – Samorząd Doktorantów – Wydział Filologiczny,
 19. mgr Adam Lubocki – Samorząd Doktorantów – Wydział Historyczny,
 20. mgr Rafał Kamiński – Samorząd Doktorantów – Wydział Historyczny,
 21. mgr Paulina Wesołowska – Samorząd Doktorantów – Wydział Historyczny,
 22. mgr Zofia Konarzewska – Samorząd Doktorantów – Wydział Nauk Społecznych,
 23. mgr Maciej Kosiński – Samorząd Doktorantów – Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed,
 24. mgr Barbara Galikowska – Samorząd Doktorantów – Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed,
 25. mgr Jakub Sommer – Samorząd Doktorantów – Wydział Prawa i Administracji,
 26. mgr Milena Pieńkoś – Samorząd Doktorantów – Wydział Chemii,
 27. mgr Anna Romanowska – Samorząd Doktorantów – Wydział Chemii,
 28. mgr Dominik Bień – Samorząd Doktorantów – Wydział Nauk Społecznych,
 29. mgr Agata Woźniak - Samorząd Doktorantów - Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed.

KOMISJA SOCJALNO-MIESZKANIOWA

 1. dr hab. Monika Badura, prof. UG – Wydział Biologii – Przewodniczący;
 2. dr hab. Aleksandra Dąbrowska, prof. UG – Wydział Chemii;
 3. dr Andrzej Paczoski – Wydział Ekonomiczny;
 4. mgr Teresa Gałęzowska – Wydział Filologiczny;
 5. dr hab. Iwona Sakowicz-Tebinka, prof. UG – Wydział Historyczny;
 6. dr hab. Marcin Marciniak, prof. UG – Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki;
 7. dr Konrad Ćwikliński – Wydział Nauk Społecznych;
 8. dr Olga Śniadach – Wydział Prawa i Administracji;
 9. dr Izabela Chlost – Wydział Oceanografii i Geografii;
 10. dr Arkadiusz Kozłowski – Wydział Zarządzania;
 11. dr hab. Rajmund Kaźmierkiewicz, prof. UG – Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed;
 12. mgr Beata Roszkowska-Paszuk – Biblioteka UG;
 13. mgr Grażyna Stefańska-Ulanowska – Centrum Języków Obcych;
 14. mgr Marek Szutowicz – Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu.

 

 

____

 

Przedstawiciele związków zawodowych przy UG uczestniczą w posiedzeniach komisji z głosem doradczym.

 

Zadania oraz zasady funkcjonowania komisji senackich Uniwersytetu Gdańskiego

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Anna Pauli
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 1 października 2020 roku, 9:41