fbpx Studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite magisterskie | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite magisterskie

Studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite magisterskie

Prace związane z utworzeniem nowego kierunku, nowych studiów należy rozpocząć od zgłoszenia zasad rekrutacji w Biurze Rekrutacji (zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce uchwała rekrutacyjna, w tym zasady rekrutacji powinny być uchwalone do końca końca maja roku poprzedzającego rok akademicki, którego uchwała rekrutacyjna dotyczy).

Kolejnym krokiem, poprzedzającym złożenie dokumentacji na posiedzenie Senackiej Komisji ds. Kształcenia, jest zgłoszenie Działowi Kontrolingu przygotowania kalkulacji (co najmniej 6 tygodni przed złożeniem dokumentów na SKK) .

Wykaz dokumentacji niezbędnej do utworzenia studiów, zmiany programu studiów - w opracowaniu.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Smykowska
Treść wprowadzona przez: Importer Importowicz
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 18 listopada 2019 roku, 12:36