fbpx Likwidacja | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Likwidacja

Likwidacja studiów podyplomowych

Wniosek powinien zawierać:

  • uzasadnienie dziekana ws. likwidacji studiów podyplomowych,
  • opinię rady dziekana ws. likwidacji studiów podyplomowych,
  • stanowisko w sprawie likwidacji studiów podyplomowych, wyrażone na piśmi,e przez rady jednostek organizacyjnych uczestniczących w ich prowadzeniu - w przypadku studiów podyplomowych, prowadzonych przy współudziale innych uczelni, instytucji i organizacji, w tym także zagranicznych.
  • projekty wypowiedzenia umów i porozumień - w przypadku studiów podyplomowych, prowadzonych przy współudziale innych uczelni, instytucji i organizacji, w tym także zagranicznych.

W przypadku nieuruchomienia studiów podyplomowych przez okres trzech kolejnych lat akademickich, kierownik studiów podyplomowych ma obowiązek złożyć wniosek o ich likwidację.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Smykowska
Treść wprowadzona przez: Importer Importowicz
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 18 listopada 2019 roku, 12:43