fbpx Posiedzenia Senatu | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Posiedzenia Senatu

Posiedzenia Senatu

Najbliższe posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego wyznaczone na 26 marca 2020 roku
zostanie przeprowadzone w formie głosowania przy użyciu imiennej poczty elektronicznej

 
 
 

Proponowany porządek posiedzenia:

 

1. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Gdańskiego.

2. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie wniosków o przyznanie nagród Prezesa Rady Ministrów.

3. Projekt uchwały Senatu UG zmieniającej uchwałę nr 71/19 Senatu UG w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne oraz przyjmowania na studia cudzoziemców na odrębnych niż rekrutacja zasadach w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2020/2021.   

+ autopoprawka.

4. Projekt uchwały Senatu UG zmieniającej uchwałę nr 66/19 Senatu UG w sprawie ustalenia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Gdańskiego.

5. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie ustalenia programu Studiów Podyplomowych Resocjalizacja i Profilaktyka Społeczna według standardu kształcenia przygotowującego do wykonania zawodu nauczyciela.

6. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie ustalenia programu Studiów Podyplomowych Socjoterapia: zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne według standardu kształcenia przygotowującego do wykonania zawodu nauczyciela.

7. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zmiany programu Studiów Podyplomowych Zarządzanie Nieruchomościami i Projektami Deweloperskimi.

8. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Gdańskiego za 2019 rok.

9. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego za 2019 rok.

10. Opinia Senatu UG w sprawie przyjęcia darów przez Bibliotekę Uniwersytetu Gdańskiego.

11. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 27 lutego 2020 roku.

 

 

 

 

Kolejne posiedzenie Senatu UG w 2020 roku odbędzie się:
- 23 kwietnia
- 28 maja
- 25 czerwca.
 

 

Protokoły z posiedzeń Senatu Uniwersytetu Gdańskiego

2016 ROK
 
2015 ROK
 

2013 ROK

2012 ROK

2011 ROK

2010 ROK

2009 ROK

2008 ROK

2007 ROK

2006 ROK

2005 ROK

2004 ROK

2003 ROK

2002 ROK

 

Materiały dla Senatorów

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Anna Pauli
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 24 marca 2020 roku, 22:05