fbpx Polska Komisja Akredytacyjna | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Polska Komisja Akredytacyjna

O PKA

Polska Komisja Akredytacyjna została utworzona z dniem 1 stycznia 2002 r. pod nazwą Państwowa Komisja Akredytacyjna. Podstawą prawną działalności PKA jest ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i wydane na jej podstawie akty wykonawcze. Poddanie się ocenie Polskiej Komisji Akredytacyjnej jest obligatoryjne, a jej negatywna ocena zobowiązuje ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego do wydania decyzji o cofnięciu lub zawieszeniu uprawnienia do kształcenia na danym kierunku studiów i poziomie kształcenia.

Zgodnie z uregulowaniami Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej działalność Komisji podlega zewnętrznemu przeglądowi dokonywanemu nie rzadziej niż raz na 5 lat. Pierwsza taka ocena została przeprowadzona przez międzynarodowy panel ekspertów w 2008 r.,  a jej rezultat umożliwił wpisanie Polskiej Komisji do Europejskiego Rejestru Agencji Zapewniania Jakości (EQAR).

Więcej na temat Polskiej Komisji Akredytacyjnej można dowiedzieć się na stronie internetowej www.pka.edu.pl

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Elżbieta Burda
Treść wprowadzona przez: Elżbieta Burda
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 marca 2014 roku, 12:23