fbpx Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna

O UKA

Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna (UKA) powołana została w dniu 31 stycznia 1998 roku przez Konferencję Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP) na podstawie Porozumienia Uniwersytetów Polskich na rzecz Jakości Kształcenia z dnia 18 października 1997 roku (znowelizowane 11 października 1999 roku oraz 4 listopada 2005 roku).

W skład UKA wchodzi prorektor lub przedstawiciel rektora uczelni sygnatariusza Porozumienia. KRUP desygnuje do UKA dwóch przedstawicieli oraz mianuje przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących Komisji. Działalność UKA, obejmująca przede wszystkim uniwersytety polskie, może także objąć inne polskie szkoły wyższe, po zgłoszeniu przez nie kierunków do akredytacji.

Do głównych zadań UKA należy m.in.:

  • uzgadnianie i ujednolicenie standardów jakości kształcenia w uniwersytetach w ramach poszczególnych kierunków,
  • stworzenie systemu akredytacji kierunków studiów,
  • współpraca w zakresie tworzenia wspólnych systemów akredytacji z uczelniami o podobnym poziomie naukowym i ich stowarzyszeniami,
  • współpraca z instytucjami akredytacyjnymi,
  • wejście do europejskiej sieci agencji akredytacyjnych,
  • stworzenie systemu mobilności studentów.

Więcej na temat Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej można dowiedzieć się na stronie internetowej www.uka.amu.edu.pl

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Elżbieta Burda
Treść wprowadzona przez: Elżbieta Burda
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 marca 2014 roku, 12:27