Studia Podyplomowe Biologia Sądowa | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Studia Podyplomowe Biologia Sądowa

Czas trwania i forma studiów

4 semestry (2 lata)

Tryb niestacjonarny, częstotliwość zjazdów – 2 razy w miesiącu.