SP Współczesne metody analityki z elementami diagnostyki molekularnej [międzywydziałowe] | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

SP Współczesne metody analityki z elementami diagnostyki molekularnej [międzywydziałowe]

Czas trwania i forma studiów

2 semestry

Studia podyplomowe realizowane są w formie niestacjonarnej. Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele (zjazdy średnio co 2 tygodnie).

Rekrutacja na studia podyplomowe została zawieszona do roku 2020!