Studia Podyplomowe Biznes Międzynarodowy (w języku angielskim) | Serwis główny UG

Studia Podyplomowe Biznes Międzynarodowy (w języku angielskim)

Czas trwania i forma studiów

2 semestry

Studia niestacjonarne, zjazdy odbywają się co 2 tygodnie.