Studia Podyplomowe Kapitał Ludzki w Biznesie Międzynarodowym | Serwis główny UG

Studia Podyplomowe Kapitał Ludzki w Biznesie Międzynarodowym

Czas trwania i forma studiów

2 semestry

Studia niestacjonarne, zjazdy co 2 tygodnie.