Studia Podyplomowe Innowacyjne praktyki public relations | Serwis główny UG

Studia Podyplomowe Innowacyjne praktyki public relations

Czas trwania i forma studiów

2 semestry

Studia niestacjonarne, zjazdy odbywają się co 2 tygodnie.