Studia Podyplomowe Podstaw Informatyki | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Studia Podyplomowe Podstaw Informatyki

Czas trwania i forma studiów

3 semestry, 360 godz. Dla uzyskujących uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu: 420 godz. w tym 60 godz. praktyki w szkole.

Wykłady i laboratoria komputerowe, 5 zjazdów w semestrze. Zjazdy odbywają się w piątki (13.15-20.00), soboty (8.15-15.00) i niedziele (8.15-15.00)