fbpx SP Zarządzanie jednostkami administracji publicznej | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

SP Zarządzanie jednostkami administracji publicznej | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

SP Zarządzanie jednostkami administracji publicznej

Czas trwania i forma studiów

2 semestry

Studia podyplomowe, niestacjonarne (zjazdy co 2 tygodnie).