Studia Podyplomowe Zarządzanie jednostkami administracji publicznej | Serwis główny UG

Studia Podyplomowe Zarządzanie jednostkami administracji publicznej

Czas trwania i forma studiów

2 semestry

Studia podyplomowe, niestacjonarne (zjazdy co 2 tygodnie).