Studia Podyplomowe Zarządzanie nieruchomościami i projektami deweloperskimi (we współpracy z JLL oraz EURO STYL) | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Studia Podyplomowe Zarządzanie nieruchomościami i projektami deweloperskimi (we współpracy z JLL oraz EURO STYL)

Czas trwania i forma studiów

2 semestry

• Zajęcia odbywają się w salach dydaktycznych Wydziału Zarządzania UG, co dwa tygodnie w trybie zaocznym w trakcie zjazdów weekendowych. Zajęcia mają formę wykładów i warsztatów, dlatego studenci zobowiązani sią do posiadania na zajęciach kalkulatorów.