SP Zarządzanie Projektami | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

SP Zarządzanie Projektami

Czas trwania i forma studiów

2 semestry

Studia niestacjonarne. Zjazdy organizowane są średnio dwa razy w miesiącu (w piątki w godz. 16.00-20.30 oraz soboty w godz. 8.30-17.00).