Studia Podyplomowe Zarządzanie Podmiotami Leczniczymi | Serwis główny UG

Studia Podyplomowe Zarządzanie Podmiotami Leczniczymi

Czas trwania i forma studiów

2 semestry

Studia podyplomowe, niestacjonarne (zjazdy co 2 tygodnie).