Studia Podyplomowe Zarządzanie projektami jednostek naukowo-badawczych, dydaktycznych i edukacyjnych | Serwis główny UG

Studia Podyplomowe Zarządzanie projektami jednostek naukowo-badawczych, dydaktycznych i edukacyjnych

Czas trwania i forma studiów

2 semestry

Niestacjonarne studia podyplomowe. Zajęcia odbywają się w ramach zjazdów przewidywanych od czwartku do soboty (po 8 zjazdów na semestr) w trakcie roku akademickiego.