Studia Podyplomowe Surdologopedyczne | Serwis główny UG

Studia Podyplomowe Surdologopedyczne

Czas trwania i forma studiów

2 semestry

Podyplomowe Studia Surdologopedyczne realizowane są w formie studiów niestacjonarnych (zaocznych). Zajęcia odbywają się w ramach zjazdów przewidywanych od piątku do niedzieli (11 zjazdów) w trakcie roku akademickiego.