Studia Podyplomowe Postępowanie administracyjne | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Studia Podyplomowe Postępowanie administracyjne

Czas trwania i forma studiów

2 semestry

Studia wieczorowe, zjazdy raz w tygodniu -w środę.