SP Prawo cywilne | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

SP Prawo cywilne

Czas trwania i forma studiów

2 semestry

Studia podyplomowe Prawo cywilne realizowane są w formie studiów niestacjonarnych (zaocznych). Zajęcia odbywać się będą w ramach zjazdów przewidzianych w piątki w godzinach popołudniowych oraz w soboty, zasadniczo dwa razy w miesiącu, w trakcie roku akademickiego.