Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (dawniej: Oligofrenopedagogika z podstawami pracy w klasie integracyjnej) | Serwis główny UG

Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (dawniej: Oligofrenopedagogika z podstawami pracy w klasie integracyjnej)

Czas trwania i forma studiów

2 semestry

Zajęcia prowadzone będą podczas zjazdów odbywających się co 2-3 tygodnie w soboty i niedziele, w Instytucie Pedagogiki UG w Gdańsku, przy ulicy Bażyńskiego 4. Praktyki zapewnione przez organizatorów studiów podyplomowych w wymiarze 50 godzin odbywać się będą w piątki (przed zjazdami) (trzy piątki w semestrze).