Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe | Serwis główny UG

Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe

Czas trwania i forma studiów

2 semestry

Studia podyplomowe prowadzone są w trybie niestacjonarnym.