Studia Podyplomowe Politologii | Serwis główny UG

Studia Podyplomowe Politologii

Czas trwania i forma studiów

3 semestry

Podyplomowe Studia Politologii realizowane są w formie studiów niestacjonarnych na studiach podyplomowych na zasadzie zjazdów sobotnich w ciągu trzech semestrów, w terminach przedstawionych w programie zajęć konkretnej edycji studiów.