Studia Podyplomowe wiedzy o Pomorzu | Serwis główny UG

Studia Podyplomowe wiedzy o Pomorzu

Czas trwania i forma studiów

2 semestry

Studia podyplomowe „STUDIA WIEDZY O POMORZU” prowadzone są w trybie niestacjonarnym.