Studia Podyplomowe Psychologia Przywództwa w Organizacjach | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Studia Podyplomowe Psychologia Przywództwa w Organizacjach

Czas trwania i forma studiów

2 semestry

Zjazdy odbywają się co 2 tygodnie, a zajęcia odbywają się w Instytucie Psychologii UG w Gdańsku przy ul. Bażyńskiego 4.