fbpx SP Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

SP Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

SP Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Czas trwania i forma studiów

2 semestry (280 godzin zajęć dydaktycznych oraz 180 godzin praktyki)

Studia prowadzone są w formie niestacjonarnej - zjazdy sobotnio-niedzielne (ok. 2 razy w miesiącu)  od października 2018 r. do czerwca 2019 r., w budynku Wydziału Nauk Społecznych, Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4.

Słuchaczy obowiązuje też praktyka pedagogiczna w przedszkolach i szkołach, realizowana w czasie studiów. Organizacja praktyki oraz ponoszenie ewentualnych kosztów z nią związanych jest zadaniem słuchacza.