Studia Podyplomowe Psychologia Transportu | Serwis główny UG

Studia Podyplomowe Psychologia Transportu

Czas trwania i forma studiów

2 semestry

Studia podyplomowe z zakresu Psychologii transportu realizowane są w ramach dwóch semestrów w trybie niestacjonarnym. Częstotliwość zjazdów 1-2 razy w miesiącu. Zajęcia odbywają się w soboty – niedziele.