Studia Podyplomowe Biznes elektroniczny w małych i średnich przedsiębiorstwach | Serwis główny UG

Studia Podyplomowe Biznes elektroniczny w małych i średnich przedsiębiorstwach

Czas trwania i forma studiów

2 semestry

Zajęcia odbywają się w trybie niestacjonarnym (soboty i niedziele, co drugi tydzień). Czas trwania studiów wynosi dwa semestry, w sumie 182 godz. dydaktyczne. Ponad 50% zajęć odbywa się w laboratorium komputerowym. Słuchacze są podzieleni na dwie grupy ćwiczeniowe.