fbpx SP Mechanizmy funkcjonowania strefy euro (Unii Gospodarczo-Walutowej) [międzywydziałowe] | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

SP Mechanizmy funkcjonowania strefy euro (Unii Gospodarczo-Walutowej) [międzywydziałowe]

SP Mechanizmy funkcjonowania strefy euro (Unii Gospodarczo-Walutowej) [międzywydziałowe]

Czas trwania i forma studiów

2 semestry

Studia niestacjonarne, zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, z reguły co 2 tygodnie.