SP Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

SP Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami

Czas trwania i forma studiów

2 semestry

Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu przez dwa dni w tygodniu (piątki w godz. 16.30-20.00 i soboty w godz. 8.30-15.00). Łącznie zajęcia trwają 170 godzin plus 1 zjazd, w czasie którego odbywa się prezentacja i obrona projektów wniosków.