Studia Podyplomowe Terapii Zaburzeń Czytania i Pisania | Serwis główny UG

Studia Podyplomowe Terapii Zaburzeń Czytania i Pisania

Czas trwania i forma studiów

3 semestry - (360 godzin zajęć+ 60 godzin praktyki)

Niestacjonarne studia podyplomowe.

Zjazdy odbywają się przeciętnie 2 razy w miesiącu (6-7 zjazdów w semestrze plus praktyka).