Studia Podyplomowe Gedanistyki | Serwis główny UG

Studia Podyplomowe Gedanistyki

Czas trwania i forma studiów

2 semestry

Studia są niestacjonarne,zjazdy odbywają się w soboty.