Studia Podyplomowe Historia i Społeczeństwo. Dziedzictwo epok. | Serwis główny UG

Studia Podyplomowe Historia i Społeczeństwo. Dziedzictwo epok.

Czas trwania i forma studiów

2 semestry

Zajęcia odbywają się w soboty, w wyjątkowych przypadkach w niedziele, są prowadzone w formie wykładów i ćwiczeń.