fbpx SP Wiedza o Oriencie | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

SP Wiedza o Oriencie | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

SP Wiedza o Oriencie

Czas trwania i forma studiów

2 semestry

Studia dwusemestralne, prowadzone w trybie niestacjonarnym.