Studia Podyplomowe Wiedza o Oriencie | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Studia Podyplomowe Wiedza o Oriencie

Czas trwania i forma studiów

2 semestry

Studia dwusemestralne, prowadzone w trybie niestacjonarnym.